1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trở lại đồi sim

Cuộn trang

1. [F] Ghé [C7] đồi sim chiều [F] tím hoang [Gm] Nghe rừng [Bb] khua chim rộn [C] ràng [F] Kia con suối nước [Am] reo nhịp nhàng [Gm] Em sơn nữ bước chân vội vàng [Bb] Vùi trên [Gm] vai hoàng hôn nhạt [C7] nắng. 2. [F] Tóc [C7] cài hoà màu [F] tím sim [Gm] Mây mù [Bb] che trăng lưỡi [C] liềm [F] Em sơn nữ cánh [Am] tay dịu mềm [Gm] Mang sim chín trái ngon vừa tìm [Bb] Mời anh [C7] ăn thật tấm lòng [F] em. ĐK: Lửa [Bb] sáng bừng [Am] vui [Dm] Đệm đế [Am] ti ca du chiêng trống [Gm] vang rập rồn Điệu ca du cuồng quay mang huyền [C7] bí Nhạc [Bb] múa lời [Am] ca [Dm] Muôn sắc [Am] lên xôn xao câu véo [Gm] von ngọt ngào Nhìn em [C7] xinh mà anh thương làm [F] sao. 3. [F] Hỡi [C7] người sơn nữ [F] mắt sao [Gm] Say cùng [Bb] anh men rượu [C] nồng [F] Sương khuya gió lá [Am] rơi rì rào [Gm] Nai ngơ ngác lá khô sạc sào [Bb] Đẹp tình [C7] anh tình em vừa [F] trao.

Video hướng dẫn