1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời gieo sương xuống

Lm. Hoàng Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net