1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trời Hà Nội xanh

Cuộn trang

Xanh xanh [C] thắm bầu [G] trời xanh Hà [C] Nội Hồ Gươm [Dm] xanh như [F] mái tóc em [C] xanh Thân thương quá nụ [Em] cười người Hà [Am] Nội Đã gặp [G] rồi mà bồi [Em] hồi nhớ [G7] mãi, Hà Nội [C] ơi! Ta chưa [F] quên, ta chưa [Em] quên một mùa [Am] thu Hà Nội vùng [C] lên, Hồng Hà cuộn [F] sóng Ta chưa [Dm] quên những ngày [F] đêm mịt mù bão [C] lửa Đêm pháo [Dm] hoa anh lại gặp em Trời "Điện [F] Biên Hà Nội" chiến [G7] thắng Cho mãi [C] mãi bầu [G] trời xanh Hà [C] Nội Cầu Thăng [Em] Long soi [F] bóng nước sông [Dm] Hồng Tiếng người nói âm [Am] vang hồn sông [C] núi Hà Nội đi [Dm] lên hôm [G7] nay trong nắng [C] Ba Đình Cho mãi [C] mãi một [G] tình yêu Hà [C] Nội Rồi sẽ [Em] quen phút [F] bỡ ngỡ ban [Dm] đầu Tiếng người nói xôn [Am] xao mùa xuân [C] tới Hà nội reo [Dm] vui hôm [G7] nay tiếng hát xây [C] đời * Hà Nội đi [Dm] lên hôm [G7] nay trong nắng [C] Ba Đình Hà nội reo [Dm] vui hôm [G7] nay tiếng hát xây [C] đời Hà Nội đi [Dm] lên hôm [G7] nay trong nắng [C] Ba Đình

Video hướng dẫn