1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trôi

Cuộn trang

[A/D]Nhìn kìa phía xa, [Cmaj7]cuộc sống nay [Bm7]vẫn rất vô thường [Amaj7/E]. [A/D]Vòng tròn vẫn cứ quay [Cmaj7]đều, vòng bánh [Bm7]lăn đều, thời gian trôi [Amaj7/E]. [A/D]Lộc cộc qua con phố [Cmaj7], qua con phố [Bm7]đời lang thang [Amaj7/E]. [A/D]Bồi hồi nhìn bước chân nhỏ [Cmaj7]chập chững đi [Bm7]rồi, đi về đâu [Amaj7/E]. Bridge [D]Lang thang, phiêu du khắp chốn nơi [A]nao. [D]Con hẻm rêu phong gốc phố xe [A]đông. [Bm7]Hàng ngày, bước chân tha phương mỏi [A]mòn. [Bm7]Ngày ngày cứ [E]trôi qua, trôi [A]qua. [E] Chorus [A]Trôi, trôi mãi [E]trôi. [F#m]Trôi, trôi về một [C#m]nơi. [A]Trôi, trôi mãi [E]trôi. [F#m]Trôi, cũng về một [C#m]nơi. Để [D]sống, để [A]yêu.

Video hướng dẫn