1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trọn đời cậy trông

Lê Tín

Nguồn: thanhcavietnam.net