highlight chords
				                [Dm]                   [G]          [Bb]  
Em đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình, lệ vương trên bờ mi u b uồn. 
      [F]            [G]            [A7]   
Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi, khi con tim đang cò n say. 
     [Dm]                   [G]             [Gm]  
Anh nơi n ày chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm, gợ i lên trong tim anh niềm xó t xa. 
      [F]          [Bb]              [A7] 
Người yêu ơ i mưa rơi rơi âm thầm rơi, trong tim anh đêm từng đ êm 
       [Dm]         [F]         [Bb]       [F]   
Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn k hông, từng đêm lạnh giá em có mơ v ề anh. 
         [Gm]         [Am]             [F]            [Bb] 
Tình anh dù cách xa không chung một hướng, vẫn thiết tha nào ngu ôi vẫn nhớ nhau từng ngà y 
          [Dm]         [F]       [Bb]      [C]      [F]   
Tình anh còn mãi t rong trái tim tuyệt vời, dù xa ng àn lối anh vẫn nhớ em khôn g rời. 
         [Gm]          [Am]          [Bb]  [F]
Dù cho ngày thán g không đi chung một l ối, trong anh tình vẫ n sáng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trong anh tình vẫn sáng

				                [Dm]                   [G]          [Bb]  
Em đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình, lệ vương trên bờ mi u b uồn. 
      [F]            [G]            [A7]   
Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi, khi con tim đang cò n say. 
     [Dm]                   [G]             [Gm]  
Anh nơi n ày chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm, gợ i lên trong tim anh niềm xó t xa. 
      [F]          [Bb]              [A7] 
Người yêu ơ i mưa rơi rơi âm thầm rơi, trong tim anh đêm từng đ êm 
       [Dm]         [F]         [Bb]       [F]   
Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn k hông, từng đêm lạnh giá em có mơ v ề anh. 
         [Gm]         [Am]             [F]            [Bb] 
Tình anh dù cách xa không chung một hướng, vẫn thiết tha nào ngu ôi vẫn nhớ nhau từng ngà y 
          [Dm]         [F]       [Bb]      [C]      [F]   
Tình anh còn mãi t rong trái tim tuyệt vời, dù xa ng àn lối anh vẫn nhớ em khôn g rời. 
         [Gm]          [Am]          [Bb]  [F]
Dù cho ngày thán g không đi chung một l ối, trong anh tình vẫ n sáng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com