1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trống Cơm - Dân Ca

Cuộn trang

Tone: E - Capo 2 Tình [D]bằng có cái [A]trống cơm Khen ai khéo [D]vỗ Ố mấy bông mà nên [A]bông Ố mấy [G]bông mà nên [A]bông Một [D]bầy tang tình con [Bm]xít Một [G]đàn tang tình con [D]xít Ố mấy [A]lội, lội, lội, lội [D]sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương [A]ai Đôi con [D]mắt ố mấy [A]lim [D]dim Đôi con mắt ố mấy [A]lim [D]dim Một [G]bầy tang tình con [A]nhện [Em]Ô ố ô ô mấy [D]giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi [Bm]tìm, em nhớ thương [F#m]ai Duyên [Bm]nợ khách [A]tang [D]bồng Duyên [Bm]nợ [A]khách tang [D]bồng

Video hướng dẫn