1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trót đã yêu nhau

Cuộn trang

1. Biết yêu [Bb] em là anh sẽ [Gm] khổ, bởi em sang [C] giàu Còn anh [Gm] thì nghèo rớt mồng [D7] tơi Ngày mai đây người ta đến coi [F] mắt Chắc anh đành, [D7] đành mất em thôi 2. Mối mai [Bb] qua người ta xa lạ [Gm] quá Ba má không [C] đành lòng ép duyên [Gm] đâu Còn tình [Cm] em đã trao anh chung [Gm] xóm Chất phát thật [D7] thà hổng có ai [Gm] qua ĐK: Anh sợ mẹ [C] cha chẳng có thuận [Gm] lòng Để duyên chúng mình như giấc chiêm [D7] bao Thật lòng yêu [C] nhau anh chớ ngại [Gm] ngùng Mối mai cau [F] trầu bước sang bên [D7] nhà Ba mẹ em hổng khó [Gm] đâu 3. Lỡ mai [Bb] đây mình chia đôi [Gm] ngã Trót đã yêu [C] rồi anh đừng nói ly [Gm] tan Chuyện hèn [Cm] sang như con nước ròng nước [D7] lớn Đã có ân [F] tình hai đứa [D7] mình sẽ được gần [Gm] nhau

Video hướng dẫn