highlight chords
				                [Am]          [Dm] 
Ngày xưa . em bán sữa đậu nành . 
    [Dm]         [Am]  
Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh 
 [Dm]           
Em ! Chính em ngày xưa đó 
        [E7]         [Am]  
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

      
(tương tự) 
               
Ngày nay em bán sữa đậu nành 
                 
Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh 
             
Em! Chính em ngày xưa đó 
                     
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

               
Ngày mai em bán sữa đậu nành 
                 
Ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh 
             
Em! Chính em ngày mai đó 
                     
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi con em cũng bán sữa đậu nành 
                   
Rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
            
Ôi! con em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành 
                    
Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
             
Ôi! cháu em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
                 
Rồi chắt em cũng bán sữa đậu nành 
                    
Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
             
Ôi! chắt em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                
Nhà em ai cũng bán sữa đậu nành 
                   
Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh 
           
Ôi! Cả nhà em như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

              
Rồi tôi ca bán sữa đậu nành 
                   
Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh 
           
Ôi! Bài ca chỉ có thế 
                      
Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành 
                   
Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh 
            
Ôi! Tài năng chỉ có thế 
                      
Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường ca sữa đậu nành

				                [Am]          [Dm] 
Ngày xưa . em bán sữa đậu nành . 
    [Dm]         [Am]  
Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh 
 [Dm]           
Em ! Chính em ngày xưa đó 
        [E7]         [Am]  
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

      
(tương tự) 
               
Ngày nay em bán sữa đậu nành 
                 
Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh 
             
Em! Chính em ngày xưa đó 
                     
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

               
Ngày mai em bán sữa đậu nành 
                 
Ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh 
             
Em! Chính em ngày mai đó 
                     
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi con em cũng bán sữa đậu nành 
                   
Rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
            
Ôi! con em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành 
                    
Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
             
Ôi! cháu em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
                 
Rồi chắt em cũng bán sữa đậu nành 
                    
Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe màu xanh 
             
Ôi! chắt em cũng như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

                
Nhà em ai cũng bán sữa đậu nành 
                   
Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh 
           
Ôi! Cả nhà em như thế 
                      
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh 
 

 

              
Rồi tôi ca bán sữa đậu nành 
                   
Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh 
           
Ôi! Bài ca chỉ có thế 
                      
Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh 
 

 

                 
Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành 
                   
Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh 
            
Ôi! Tài năng chỉ có thế 
                      
Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com