highlight chords
				            [Am]             [F]   
Ever wonder about what he"s doing 
[C]            [G] 
How it all turned to lies 
[Am]             [F]   
Sometimes I think that it"s better 
  [C]      [G] 
To never ask why 
 

[G] 

 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
  

[G] 

  
Try 
 

[Am]             [F]     
Funny how the heart can be deceiving 
[C]              [G] 
More than just a couple times 
[Am]            [F]  
Why do we fall in love so easy 
[C]            [G] 
Even when it"s not right 
 

[G] 

 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
 

[G] 

  
Try 
 

[Am]              [F]   
Ever worried that it might be ruined 
  [C]             [G] 
And does it make you wanna cry? 
[Am]                   [F]   
When you"re out there doing what you"re doing 
[C]            [G] 
Are you just getting by? 
    [C]            [G]   
Tell me are you just getting by by by 
 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]       [Am] 
You gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
 

[G] 

  
Try 
 

       [Am]       [F]  
You gotta get up and try try try 
     [C]       [G]  
Gotta get up and try try try 
 

[G] 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Try - Pink

				            [Am]             [F]   
Ever wonder about what he"s doing 
[C]            [G] 
How it all turned to lies 
[Am]             [F]   
Sometimes I think that it"s better 
  [C]      [G] 
To never ask why 
 

[G] 

 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
  

[G] 

  
Try 
 

[Am]             [F]     
Funny how the heart can be deceiving 
[C]              [G] 
More than just a couple times 
[Am]            [F]  
Why do we fall in love so easy 
[C]            [G] 
Even when it"s not right 
 

[G] 

 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
 

[G] 

  
Try 
 

[Am]              [F]   
Ever worried that it might be ruined 
  [C]             [G] 
And does it make you wanna cry? 
[Am]                   [F]   
When you"re out there doing what you"re doing 
[C]            [G] 
Are you just getting by? 
    [C]            [G]   
Tell me are you just getting by by by 
 

        [F]   
Where there is desire 
          [C]   
There is gonna be a flame 
         [G]   
Where there is a flame 
            [Am]   
Someone"s bound to get burned 
          [F]   
But just because it burns 
             [C]  
Doesn"t mean you"re gonna die 
         [G]       [Am] 
You"ve gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]       [Am] 
You gotta get up and try try try 
     [F]       [C]  
Gotta get up and try try try 
       [G]        
You gotta get up and try try 
 

[G] 

  
Try 
 

       [Am]       [F]  
You gotta get up and try try try 
     [C]       [G]  
Gotta get up and try try try 
 

[G] 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com