Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ ấy

Cuộn trang

capo 1 
 
[F]Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt [Am]trời chân lí chói qua tim 
Hồn [Gm]tôi là một vườn hoa lá 
Rất đậm [C]hương và rộn tiếng chim... 
 
[F]Tôi buộc lòng tôi với mọi người 
Để [Am]tình trang trải với trăm nơi 
Để [Gm]hồn tôi với bao hồn khổ 
Gần gủi [C]nhau thêm mạnh khối [F]đời. 
 
[F]Tôi đã là con của mọi nhà 
[Am]em của vạn kiếp phôi pha 
[Gm]anh của vạn đầu em nhỏ 
Không áo [C]cơm , cù bất cù [F]bơ...

Loading...

Video hướng dẫn