1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự hào Việt Nam

Cuộn trang

1. Việt [Em] Nam một cõi giang sang Việt Nam minh tinh chiếu sáng trần [G] gian Đại [Am] dương như trái tim [G] ta Tình thương sâu lắng bao [Bm] la Ngàn đời một giống tiên [Em] rồng 2. Việt [Em] Nam giống nòi kiêu hùng Vạn đời ta thế hệ bất [G] khuất Tinh thần [Am] cao truyền khắp năm [G] châu Trong gian [D] lao đô hộ xích [Bm] xiềng Vẫn vươn cao ý chí kiên [Em] cường ĐK: Việt [C] Nam giống nòi tiên [G] rồng Chí tự [Am] do vươn cao hơn núi Tình Việt [G] Nam biển rộng sông [Em] dài Người Việt [D] Nam dù trong sóng [G] gió Vẫn dang [Am] tay gánh vác sơn [G] hà Việt [C] Nam sáng ngời muôn [G] đời Chí lập [Am] thân nêu cao gương [C] sáng Cùng dựng [G] xây cho được vững bền Người Việt [D] Nam truyền nhau sức sống Mãi lưu [Bm] danh đức tính người Việt [Em] Nam

Video hướng dẫn