1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ trái tim của Người

Lm. Nguyễn Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net