highlight chords
				              [Em]        [B/D#]    [Am]     
Ng ồi nơi cuối con đ ường ngày xư a xa đã xa 
  [D]           [G]         [E/G#] 
Lò ng em vẫn trông mông đ ội bờ vai ấm êm... ..... 
             [Am]       
Vì chàng thiên sứ múa ngà y xưa đã xa em 
    [F#dim]          [Bsus4] [B7] 
Bước ch ân đi tìm ngày không buô ng nắng 
 

                     
Từ trong ngày nắng em đợi cơn mưa sẽ qua 
                     
Từ năm tháng xa anh em càng thêm nhớ anh 
                     
Cầu vòng đã đến trong ngày mưa bước ra đi 
            [Em]       
Nắng lên,ngọt ngào thà nh gió trời xa 
 

    [C]    [D]     [G]    [C]   
từng lờ i hứa ngà y nào là c o nắng lò ng em 
 [Am]     [B]        [Em]       [E7]   
N ếu trong lò ng từng giọt nướ c mắt khóx riên g mình 
    [Am]    [D]    [G]        [C#dim] 
Cần bao nhiêu nắ ng qua để cho ngày mưa tr ở về?? 
 [Am]     [F#dim]    [Bsus4] [B7] 
Như khi ngà y còn anh xư a cũ 
 [C]       [D]         
Em đưa tey về n ơi phía chân trời 
 [B7]        [Em]      [C]   
Anh ra đi thật xa cũng đã lâu l ắm rồi 
           [D]       [Bsus4]   [C7]      
Nên em thinh Lặng nh ắm mắt để lệ rơ i xuống.. ............. 
                                   
Cần bao nhiêu nắng qua để cho ngày mưa trở về...................... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từ trong ngày nắng

				              [Em]        [B/D#]    [Am]     
Ng ồi nơi cuối con đ ường ngày xư a xa đã xa 
  [D]           [G]         [E/G#] 
Lò ng em vẫn trông mông đ ội bờ vai ấm êm... ..... 
             [Am]       
Vì chàng thiên sứ múa ngà y xưa đã xa em 
    [F#dim]          [Bsus4] [B7] 
Bước ch ân đi tìm ngày không buô ng nắng 
 

                     
Từ trong ngày nắng em đợi cơn mưa sẽ qua 
                     
Từ năm tháng xa anh em càng thêm nhớ anh 
                     
Cầu vòng đã đến trong ngày mưa bước ra đi 
            [Em]       
Nắng lên,ngọt ngào thà nh gió trời xa 
 

    [C]    [D]     [G]    [C]   
từng lờ i hứa ngà y nào là c o nắng lò ng em 
 [Am]     [B]        [Em]       [E7]   
N ếu trong lò ng từng giọt nướ c mắt khóx riên g mình 
    [Am]    [D]    [G]        [C#dim] 
Cần bao nhiêu nắ ng qua để cho ngày mưa tr ở về?? 
 [Am]     [F#dim]    [Bsus4] [B7] 
Như khi ngà y còn anh xư a cũ 
 [C]       [D]         
Em đưa tey về n ơi phía chân trời 
 [B7]        [Em]      [C]   
Anh ra đi thật xa cũng đã lâu l ắm rồi 
           [D]       [Bsus4]   [C7]      
Nên em thinh Lặng nh ắm mắt để lệ rơ i xuống.. ............. 
                                   
Cần bao nhiêu nắng qua để cho ngày mưa trở về...................... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com