highlight chords
[Am] Ngát đồng [C] xanh cánh cò bay [Am] mỏi anh đưa em [D] về thăm lại quê [C] hương
Ơi Tuy [Am] Hòa chín nhớ mười [G] thương câu dân ca [C] lượn gió vờn lúa [Am] non
Nước đồng [C] Cam bốn mùa vẫn [Am] chảy như em trên [D] đồng đâu ngaị sớm [C] trưa
Ơi con [Am] người năm nắng mươì [G] mưa câu ca vẫn [C] ngọt gió đưa dạt [Am] dào
Dòng [A] kênh, dòng [F#m] kênh soi [E7] bóng lúa [A] vàng
Nắng lên cho [F#m] má em [E7] hồng thắm [A] duyên
Hỡi [C#m] người cho nhắn gỏi lời [D] em
Yêu nhau em [E7] đợi nhớ nhau em [A] chờ
Mùa lên ,mùa [F#m] lên nô [E7] nức cánh [A] đồng
Gió đưa hương [F#m] lúa cho [E7] lòng ngất [A] say
Đất [C#m] người ơn nghĩa nặng từ [D] lâu
Như con nước [E7] chảy thấm sâu đất [A] này [Am] 
Lúa tròn [C] mình xinh như con [Am] gái anh hẹn sang [C] mùa anh đến đón [G] em 
Lúa về [Em] sân thóc vàng suông [C] hạt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta
Đón mùa [C] về xinh xinh nón [Am] trắng em đợi bên [C] này anh nhớ đến [G] thăm
Lúa về [Em] sân tiếng hò thêm [C] ngọt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuy Hòa chín nhớ mười thương

Cao Hữu Nhạc
[Am] Ngát đồng [C] xanh cánh cò bay [Am] mỏi anh đưa em [D] về thăm lại quê [C] hương
Ơi Tuy [Am] Hòa chín nhớ mười [G] thương câu dân ca [C] lượn gió vờn lúa [Am] non
Nước đồng [C] Cam bốn mùa vẫn [Am] chảy như em trên [D] đồng đâu ngaị sớm [C] trưa
Ơi con [Am] người năm nắng mươì [G] mưa câu ca vẫn [C] ngọt gió đưa dạt [Am] dào
Dòng [A] kênh, dòng [F#m] kênh soi [E7] bóng lúa [A] vàng
Nắng lên cho [F#m] má em [E7] hồng thắm [A] duyên
Hỡi [C#m] người cho nhắn gỏi lời [D] em
Yêu nhau em [E7] đợi nhớ nhau em [A] chờ
Mùa lên ,mùa [F#m] lên nô [E7] nức cánh [A] đồng
Gió đưa hương [F#m] lúa cho [E7] lòng ngất [A] say
Đất [C#m] người ơn nghĩa nặng từ [D] lâu
Như con nước [E7] chảy thấm sâu đất [A] này [Am] 
Lúa tròn [C] mình xinh như con [Am] gái anh hẹn sang [C] mùa anh đến đón [G] em 
Lúa về [Em] sân thóc vàng suông [C] hạt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta
Đón mùa [C] về xinh xinh nón [Am] trắng em đợi bên [C] này anh nhớ đến [G] thăm
Lúa về [Em] sân tiếng hò thêm [C] ngọt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com