1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuy Hòa chín nhớ mười thương

Cuộn trang

[Am] Ngát đồng [C] xanh cánh cò bay [Am] mỏi anh đưa em [D] về thăm lại quê [C] hương Ơi Tuy [Am] Hòa chín nhớ mười [G] thương câu dân ca [C] lượn gió vờn lúa [Am] non Nước đồng [C] Cam bốn mùa vẫn [Am] chảy như em trên [D] đồng đâu ngaị sớm [C] trưa Ơi con [Am] người năm nắng mươì [G] mưa câu ca vẫn [C] ngọt gió đưa dạt [Am] dào Dòng [A] kênh, dòng [F#m] kênh soi [E7] bóng lúa [A] vàng Nắng lên cho [F#m] má em [E7] hồng thắm [A] duyên Hỡi [C#m] người cho nhắn gỏi lời [D] em Yêu nhau em [E7] đợi nhớ nhau em [A] chờ Mùa lên ,mùa [F#m] lên nô [E7] nức cánh [A] đồng Gió đưa hương [F#m] lúa cho [E7] lòng ngất [A] say Đất [C#m] người ơn nghĩa nặng từ [D] lâu Như con nước [E7] chảy thấm sâu đất [A] này [Am] Lúa tròn [C] mình xinh như con [Am] gái anh hẹn sang [C] mùa anh đến đón [G] em Lúa về [Em] sân thóc vàng suông [C] hạt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta Đón mùa [C] về xinh xinh nón [Am] trắng em đợi bên [C] này anh nhớ đến [G] thăm Lúa về [Em] sân tiếng hò thêm [C] ngọt thấm nặng nghĩa [F] tình hạt [E7] gạo quê [Am] ta

Video hướng dẫn