1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tv137 (Chúa Nhật 21 Thường Niên A)

Kim Long
Nguồn: catruong.com