1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tv144 (Chúa Nhật 25 Thường Niên A)

Đỗ Vy Hạ
Nguồn: catruong.com