1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tv145 (Chúa Nhật 4 Thường Niên A)

Đỗ Vy Hạ
Nguồn: catruong.com