1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tv66 (Chúa Nhật 20 Thường Niên A)

Thái Nguyên
Nguồn: catruong.com