1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tv94 (Chúa Nhật 23 Thường Niên A)

Đỗ Vy Hạ

Nguồn: catruong.com