highlight chords
				              [A7]       [D]     [G]      [A]  
Well shake it up ba by, now (s hake it up ba by) 
                 
Twist and shout (twist and shout) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
                      
c"mon and work it on out (work it on out) 
                    
Well, work it on ou--t (work it on out) 
                     
You know you look so good (look so good) 
                       
You know you got me goin" now (got me goin") 


 [A7]           [D]   [G]        [A]   [A7] 
Ju st like you knew you wo uld (l ike I knew you w ould-oo oo) 
 

   [A7]      [D]     [G]      [A]  
Well shake it up ba by, now (s hake it up ba by) 
                 
Twist and shout (twist and shout) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
 

  [A7]      [D]     [G]    [A]    [A7] 
c"m on and work it on out (w ork it o n out-oo oo) 
 

   [A7]     [D]         [G]       [A]  
You k now you twi sty little girl (t wisty little g irl) 
                      
You know you twist so fine (twist so fine) 
                               
C"mon and twist a little closer, now (twist a little closer) 
 

  [A7]      [D]         [G]       [A]     [A7] 
And let me know that you"re mine (l et me know you" re mine-oo oo) 
 

                 
(Instrumental Break - 4 measures) 
 

 [A]             [A7]        [D]   [G]      [A]  
A hh----ahh----ahh----ahh, W ow!(scream) Baby, now (s hake it up ba by) 
 

 [A7]    [D]   [G]     [A]  
Tw ist and sh out (t wist and sh out) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
 

  [A7]     [D]      [G]    [A]    [A7] 
c"m on and work it on out (w ork it o n out-oo oo) 
 

  [A7]    [D]           [G]       [A]  
You know you twisty little girl (t wisty little gi rl) 
                      
You know you twist so fine (twist so fine) 
                               
C"mon and twist a little closer, now (twist a little closer) 
 

  [A7]      [D]         [G]      [A]      [A7] 
And let me know t hat you"re mine (l et me know yo u"re mine-oo oo) 
 

  [A7]          [D]          [G]      [A]    
Well shake it, shake it, shake it baby, now (s hake it up b aby)-3x 
   [A]          [G]     [D] 
Ahh-- --ahh----ahh----ahh - ----------- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Twist And Shout - The Beatles

				              [A7]       [D]     [G]      [A]  
Well shake it up ba by, now (s hake it up ba by) 
                 
Twist and shout (twist and shout) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
                      
c"mon and work it on out (work it on out) 
                    
Well, work it on ou--t (work it on out) 
                     
You know you look so good (look so good) 
                       
You know you got me goin" now (got me goin") 


 [A7]           [D]   [G]        [A]   [A7] 
Ju st like you knew you wo uld (l ike I knew you w ould-oo oo) 
 

   [A7]      [D]     [G]      [A]  
Well shake it up ba by, now (s hake it up ba by) 
                 
Twist and shout (twist and shout) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
 

  [A7]      [D]     [G]    [A]    [A7] 
c"m on and work it on out (w ork it o n out-oo oo) 
 

   [A7]     [D]         [G]       [A]  
You k now you twi sty little girl (t wisty little g irl) 
                      
You know you twist so fine (twist so fine) 
                               
C"mon and twist a little closer, now (twist a little closer) 
 

  [A7]      [D]         [G]       [A]     [A7] 
And let me know that you"re mine (l et me know you" re mine-oo oo) 
 

                 
(Instrumental Break - 4 measures) 
 

 [A]             [A7]        [D]   [G]      [A]  
A hh----ahh----ahh----ahh, W ow!(scream) Baby, now (s hake it up ba by) 
 

 [A7]    [D]   [G]     [A]  
Tw ist and sh out (t wist and sh out) 
                          
c"mon, c"mon, c"mon, c"mon baby, now (c"mon, baby) 
 

  [A7]     [D]      [G]    [A]    [A7] 
c"m on and work it on out (w ork it o n out-oo oo) 
 

  [A7]    [D]           [G]       [A]  
You know you twisty little girl (t wisty little gi rl) 
                      
You know you twist so fine (twist so fine) 
                               
C"mon and twist a little closer, now (twist a little closer) 
 

  [A7]      [D]         [G]      [A]      [A7] 
And let me know t hat you"re mine (l et me know yo u"re mine-oo oo) 
 

  [A7]          [D]          [G]      [A]    
Well shake it, shake it, shake it baby, now (s hake it up b aby)-3x 
   [A]          [G]     [D] 
Ahh-- --ahh----ahh----ahh - ----------- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com