highlight chords
				                     
CAPO on 4th Fret 
                             
Correct some mistakes please :) my first Tab here at U[G]
 

       
INTRO: C Em G 
 

  
Oh 
   
Yeah 
  
Hmm 
 [C]    [Em] 
I wait on y ou 
 [G]   
F orever 
   [Fm] 
Any da y 
 [C]     [Em] 
H and and fo ot 
 [G]           
Y our world is my world 
 [Fm] 
Ye ah 
 [C]    [Em] 
Ai n’t no wa y 
 [G]           
Y ou ever gonna get any 
         [Fm] 
Less than you sho uld 
 

 [E]     
C ause baby 
 [C]    
Y ou smile 
 [G]   
I smile 
  [Fm] 
Whoa ah 
 [E]       
C ause whenever 
 [C]    
Y ou smile 
 [G]   
I smile 
      [Fm] 
Hey, hey he y 
                
(Just Repeat The Same Pattern) 
 

     
Your lips 
          
My biggest weakness 
 

     
You smile 
    
I smile 
    
Whoaah 
     
You smile 
    
I smile 
  
Hey 
 

       
Baby take my 
      
Open heart 
         
And all it offers 
         
Cause this is as 
            
Unconditional as it’ll 
          
Ever get you ain’t 
         
Seen nothing yet 
       
I won’t ever 
     
Hesitate 
         
To give you more 
 

 

      
Cause baby 
     
You smile 
    
I smile 
  
Hey 
     
You smile 
    
I smile 
       
Hey, hey, hey 
     
You smile 
    
I smile 
             
I smile, I smile, I smile 
     
You smile 
    
I smile 
          
Take me smile baby 
 

 

  
Hey 
     
You smile 
    
I smile 
    
Whoaah 
     
You smile 
    
I smile 
       
Hey, hey, hey 
     
You smile 
    
I smile 
             
I smile, I smile, I smile 
     
You smile 
    
I smile 
 

     
You smile 
    
I smile 
     
You smile 
    
I smile 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

U Smile - Justin Bieber

				                     
CAPO on 4th Fret 
                             
Correct some mistakes please :) my first Tab here at U[G]
 

       
INTRO: C Em G 
 

  
Oh 
   
Yeah 
  
Hmm 
 [C]    [Em] 
I wait on y ou 
 [G]   
F orever 
   [Fm] 
Any da y 
 [C]     [Em] 
H and and fo ot 
 [G]           
Y our world is my world 
 [Fm] 
Ye ah 
 [C]    [Em] 
Ai n’t no wa y 
 [G]           
Y ou ever gonna get any 
         [Fm] 
Less than you sho uld 
 

 [E]     
C ause baby 
 [C]    
Y ou smile 
 [G]   
I smile 
  [Fm] 
Whoa ah 
 [E]       
C ause whenever 
 [C]    
Y ou smile 
 [G]   
I smile 
      [Fm] 
Hey, hey he y 
                
(Just Repeat The Same Pattern) 
 

     
Your lips 
          
My biggest weakness 
 

     
You smile 
    
I smile 
    
Whoaah 
     
You smile 
    
I smile 
  
Hey 
 

       
Baby take my 
      
Open heart 
         
And all it offers 
         
Cause this is as 
            
Unconditional as it’ll 
          
Ever get you ain’t 
         
Seen nothing yet 
       
I won’t ever 
     
Hesitate 
         
To give you more 
 

 

      
Cause baby 
     
You smile 
    
I smile 
  
Hey 
     
You smile 
    
I smile 
       
Hey, hey, hey 
     
You smile 
    
I smile 
             
I smile, I smile, I smile 
     
You smile 
    
I smile 
          
Take me smile baby 
 

 

  
Hey 
     
You smile 
    
I smile 
    
Whoaah 
     
You smile 
    
I smile 
       
Hey, hey, hey 
     
You smile 
    
I smile 
             
I smile, I smile, I smile 
     
You smile 
    
I smile 
 

     
You smile 
    
I smile 
     
You smile 
    
I smile 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com