highlight chords
				            1st verse: 

 

 [Am]        [C]   
T here never seems to be 
 [C]        [E]   
B ecause what i be lieve 
      [F]      
A moment i" m not trying 
 [Am]      [C]    
T o show them w ho i am 
 [C]         [E]   
W hy can"t they under stand 
         [F]       
The things that t hey"re denying? 
 [F]          
T hey"re denying..... 
 

chorus: 

 

 [Am]     [C]   
S o what shoul d i do 
 [C]        [E] 
J ust lay next to y ou 
       [F]      
As though i"m unaffected 
 [Am]      [C]  
A nd who should i be 
 [C]          [E] 
W hen they"re judging me 
        [F]     
As though i"m u naffected? 
 

 

                
Same acords of the first verse 
.]2nd verse: 

 

              
A chance they"d never give 
           
To ever want to live 
              
The life that i am made of 
               
There"s nothing left to prove 
            
My heart"s forever true 
               
What is it they"re afraid of? 
 

        
Afraid of..... 
 

chorus: 

          
So what should i do 
           
Just lay next to you 
             
As though i"m unaffected 
          
And who should i be 
            
When they"re judging me 
             
As though i"m unaffected? 
 

 [G]         [Am]    
B efore they even saw my face 
 [G]          [Am]     
T he knew that i was n ot the same 
 [G]        [Am]        [F]  
A nd decided i was not the one for you 
 [F]      
F or you..... 
 

 [Am]      [C]   [E]  
S o what should i dooo ooo? 
     [F]     
I"m not u naffected 
 [Am]     [C]    [E]  
A nd who shoul d i beee eee? 
      [F]   
I"m not unaf fected 
 

chorus: 

 

          
So what should i do 
           
Just lay next to you 
             
As though i"m unaffected 
          
And who should i be 
            
When they"re judging me 
             
As though i"m unaffected? 
 

  [F]     
Una ffected... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Unaffected - Hoobastank

				            1st verse: 

 

 [Am]        [C]   
T here never seems to be 
 [C]        [E]   
B ecause what i be lieve 
      [F]      
A moment i" m not trying 
 [Am]      [C]    
T o show them w ho i am 
 [C]         [E]   
W hy can"t they under stand 
         [F]       
The things that t hey"re denying? 
 [F]          
T hey"re denying..... 
 

chorus: 

 

 [Am]     [C]   
S o what shoul d i do 
 [C]        [E] 
J ust lay next to y ou 
       [F]      
As though i"m unaffected 
 [Am]      [C]  
A nd who should i be 
 [C]          [E] 
W hen they"re judging me 
        [F]     
As though i"m u naffected? 
 

 

                
Same acords of the first verse 
.]2nd verse: 

 

              
A chance they"d never give 
           
To ever want to live 
              
The life that i am made of 
               
There"s nothing left to prove 
            
My heart"s forever true 
               
What is it they"re afraid of? 
 

        
Afraid of..... 
 

chorus: 

          
So what should i do 
           
Just lay next to you 
             
As though i"m unaffected 
          
And who should i be 
            
When they"re judging me 
             
As though i"m unaffected? 
 

 [G]         [Am]    
B efore they even saw my face 
 [G]          [Am]     
T he knew that i was n ot the same 
 [G]        [Am]        [F]  
A nd decided i was not the one for you 
 [F]      
F or you..... 
 

 [Am]      [C]   [E]  
S o what should i dooo ooo? 
     [F]     
I"m not u naffected 
 [Am]     [C]    [E]  
A nd who shoul d i beee eee? 
      [F]   
I"m not unaf fected 
 

chorus: 

 

          
So what should i do 
           
Just lay next to you 
             
As though i"m unaffected 
          
And who should i be 
            
When they"re judging me 
             
As though i"m unaffected? 
 

  [F]     
Una ffected... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com