Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước thầm

Cuộn trang

1. Tôi trở về thăm chốn quê [A] xưa [Bm] Thăm ngôi trường [E7] học thuở còn [A] thơ [F#m] Tôi bỗng gặp một cô giáo [Bm] mới [E7] Đứng đây nhìn mà ngỡ như [G] mơ. [E7] 2. Từ đó đêm này cứ ngống [A] trông [Bm] Dệt bao mộng [E7] ước những hoài [A] mong [F#m] Ước gì tôi được quen cô [Bm] giáo [E7] Để được theo cô học vỡ [A] lòng. ĐK: Mười năm lên tỉnh học vừa [Dm] xong [G] Nay muốn theo cô học vỡ [C] lòng [Am] Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật [Dm] lớp Đông [G] người cô có nhận tôi [Dm] không Đông [G] người cô [E7] có nhận tôi [Am] không. Nếu cô đồng ý nhận thêm [A] tôi [Bm] Tôi sẽ theo [E7] cô học suốt [A] đời [F#m] Suốt đời tôi chỉ theo một [Bm] lớp [E7] Suốt đời tôi chỉ học cô [A] thôi.

Loading...