Ước thầm

≣≣
1. Tôi trở về thăm chốn quê [A] xưa [Bm]
Thăm ngôi trường [E7] học thuở còn [A] thơ [F#m]
Tôi bỗng gặp một cô giáo [Bm] mới [E7]
Đứng đây nhìn mà ngỡ như [G] mơ. [E7]
2. Từ đó đêm này cứ ngống [A] trông [Bm]
Dệt bao mộng [E7] ước những hoài [A] mong [F#m]
Ước gì tôi được quen cô [Bm] giáo [E7]
Để được theo cô học vỡ [A] lòng.
ĐK:
Mười năm lên tỉnh học vừa [Dm] xong [G]
Nay muốn theo cô học vỡ [C] lòng [Am]
Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật [Dm] lớp
Đông [G] người cô có nhận tôi [Dm] không
Đông [G] người cô [E7] có nhận tôi [Am] không.
Nếu cô đồng ý nhận thêm [A] tôi [Bm]
Tôi sẽ theo [E7] cô học suốt [A] đời [F#m]
Suốt đời tôi chỉ theo một [Bm] lớp [E7]
Suốt đời tôi chỉ học cô [A] thôi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)