highlight chords
				                [C] [C/E] [F] [F]          
INTRO  x 4 
                
Oooahhh OOaaaahh ahhhhh 
 

      
Guitar Only 
         [C]                [C/E]   [F] 
I"ve been roaming around, [A]lways looking down at all I see 
    [C]       [C/E]      [F]   
Painted faces fill the places I can’t reach 
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
           [Am]       [C] [F]   
You know that I could use somebody  
 

        
Bass & Drums In 
       [C]        [C/E]        [F]   
Someone like you, and all you know, And how you speak 
     [C]      [C/E]     [F]   
Countless lovers under cover of the street 
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
 

   
Solo: 
       [C]     [C/E]     [F]   
Someone like you Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]    [C/E]    [F]       
Oooahh Ooooahh Ahhhh  x 3 
 

          
Drums & Bass Only 
      [C]            [C/E]      [F]   
Off in the night, while you live it up, I"m off to sleep 
    [C]         [C/E]       [F] 
Waging wars to shape the poet and the beat 
 

     
Guitar In 
               

      [Am]           [C] [F] 
I hope it"s gonna make you notice  
      [Am]           [C] [F] 
I hope it"s gonna make you notice  
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Somebody [A]hhhhh 
       [C]     [C/E]     [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahh Ahhhhh 
 

    
Bridge: 
[D]                    
Don’t let it out Don’t let it out  x 2 
[F#]                    
Don’t let it out Don’t let it out  x 2 
 

       [C]    [C/E]  [F]    
 x 2 
 

       [C]      [C/E]  [F]   
Someone like you Somebody [A]hhhhh 
                    
Someone like you Somebody   [A]hhhhh 
                    
Someone like you Somebody   [A]hhhhh 
         [C]           [C/E]     [F]  
I"ve been roaming around, Always looking down at all I see 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Use somebody - Kings of Leon

				                [C] [C/E] [F] [F]          
INTRO  x 4 
                
Oooahhh OOaaaahh ahhhhh 
 

      
Guitar Only 
         [C]                [C/E]   [F] 
I"ve been roaming around, [A]lways looking down at all I see 
    [C]       [C/E]      [F]   
Painted faces fill the places I can’t reach 
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
           [Am]       [C] [F]   
You know that I could use somebody  
 

        
Bass & Drums In 
       [C]        [C/E]        [F]   
Someone like you, and all you know, And how you speak 
     [C]      [C/E]     [F]   
Countless lovers under cover of the street 
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
           [Am]       [C] [F] 
You know that I could use somebody  
 

   
Solo: 
       [C]     [C/E]     [F]   
Someone like you Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]    [C/E]    [F]       
Oooahh Ooooahh Ahhhh  x 3 
 

          
Drums & Bass Only 
      [C]            [C/E]      [F]   
Off in the night, while you live it up, I"m off to sleep 
    [C]         [C/E]       [F] 
Waging wars to shape the poet and the beat 
 

     
Guitar In 
               

      [Am]           [C] [F] 
I hope it"s gonna make you notice  
      [Am]           [C] [F] 
I hope it"s gonna make you notice  
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahhh Ahhhhh 
       [C]     [C/E]    [F]   
Someone like me Somebody [A]hhhhh 
       [C]     [C/E]     [F]   
Someone like me Ooooahh Ooooahh Ahhhhh 
 

    
Bridge: 
[D]                    
Don’t let it out Don’t let it out  x 2 
[F#]                    
Don’t let it out Don’t let it out  x 2 
 

       [C]    [C/E]  [F]    
 x 2 
 

       [C]      [C/E]  [F]   
Someone like you Somebody [A]hhhhh 
                    
Someone like you Somebody   [A]hhhhh 
                    
Someone like you Somebody   [A]hhhhh 
         [C]           [C/E]     [F]  
I"ve been roaming around, Always looking down at all I see 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com