highlight chords
				                      
Intro: [A] F#m[E]A 
 

    [A]           
Nhìn A em say trong giấc ngủ 
         [F#m]          
Ôi ! Sao lòng bu ồn cô đơn trống vắng 
    [D]   [A]    [E]        
Còn gầ n bên. .. Cách x a muôn trùng... 
   [A]       [F#m]  [Bm]      [F#m]          
Rồi mai đây em cất bước r a đi... để lòn g tôi bao luyến tiếc 
     [D]     [C#m]   [B]  
Chuyện tì nh ta có n hớ chăng em? 
    [F#]        [D]   
Tiếng yêu một thời ân c ần... 
   [A]      [F#m]   
Môi m ềm tìm môi êm ái... 
 [B]          [Bm]   [E]   
E m mong ước ta mãi bên nhau dà i lâu 
 

   
ĐK: 
 [A]        [E]         
Những người yêu v ỡ tan bọt nước... 
 [F#m]        [A]       
Ư ớc mộng kia cuốn t heo làn khói 
 [D]          [Bm]        [E]  
Có còn chăng chỉ tro ng lời nói...lọc lừa 
   [D]  [A]         [C#m]     
Mà e m…. đã tặng tôi trước k hi rời bước 
 [F#m]         [A]         
Bảo rằng, " em chẳng yêu người khác." 
 [D]        [Bm]        [E]   
Chỉ mình anh mãi mãi chẳng có thay lòng 
   [D]   [E]   [A]    
Và mộ t đời t hủy ch ung... 
 

    [A]         [C#m] 
Chiều nay đi trong nỗi n hớ 
        [F#m]          
Nghe vang vọng về lời ai thánh thót 
   [D]      [E]       
Mà h ồ như…. dấu yêu ngày nào 
   [A]                
Lời c a vang lên thấm thiết kêu than 
  [F#m]           
Một thời yêu thương đã mất 
 

    [D]       [E]       
Chuyện tình ai cũng g iống như tôi 
    [F#m]      [D]    
Tiếng y êu một thời ân cần... 
           [F#m] 
Môi mềm tìm môi êm á i 
 [B]              [E]        
Em ước mong sao ta mãi bên n hau dài lâu... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Và một đời thủy chung

				                      
Intro: [A] F#m[E]A 
 

    [A]           
Nhìn A em say trong giấc ngủ 
         [F#m]          
Ôi ! Sao lòng bu ồn cô đơn trống vắng 
    [D]   [A]    [E]        
Còn gầ n bên. .. Cách x a muôn trùng... 
   [A]       [F#m]  [Bm]      [F#m]          
Rồi mai đây em cất bước r a đi... để lòn g tôi bao luyến tiếc 
     [D]     [C#m]   [B]  
Chuyện tì nh ta có n hớ chăng em? 
    [F#]        [D]   
Tiếng yêu một thời ân c ần... 
   [A]      [F#m]   
Môi m ềm tìm môi êm ái... 
 [B]          [Bm]   [E]   
E m mong ước ta mãi bên nhau dà i lâu 
 

   
ĐK: 
 [A]        [E]         
Những người yêu v ỡ tan bọt nước... 
 [F#m]        [A]       
Ư ớc mộng kia cuốn t heo làn khói 
 [D]          [Bm]        [E]  
Có còn chăng chỉ tro ng lời nói...lọc lừa 
   [D]  [A]         [C#m]     
Mà e m…. đã tặng tôi trước k hi rời bước 
 [F#m]         [A]         
Bảo rằng, " em chẳng yêu người khác." 
 [D]        [Bm]        [E]   
Chỉ mình anh mãi mãi chẳng có thay lòng 
   [D]   [E]   [A]    
Và mộ t đời t hủy ch ung... 
 

    [A]         [C#m] 
Chiều nay đi trong nỗi n hớ 
        [F#m]          
Nghe vang vọng về lời ai thánh thót 
   [D]      [E]       
Mà h ồ như…. dấu yêu ngày nào 
   [A]                
Lời c a vang lên thấm thiết kêu than 
  [F#m]           
Một thời yêu thương đã mất 
 

    [D]       [E]       
Chuyện tình ai cũng g iống như tôi 
    [F#m]      [D]    
Tiếng y êu một thời ân cần... 
           [F#m] 
Môi mềm tìm môi êm á i 
 [B]              [E]        
Em ước mong sao ta mãi bên n hau dài lâu... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com