1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vắng bóng

Cuộn trang

1. Ở [Am] đó có còn không [Dm] anh Tháng giêng mưa [G] bụi, tiếng trống [Am] chầu hát [Dm] bội lễ Kỳ [Am] Yên Ở [Dm] đó có còn không [G] anh, [C] đường bên [F] sông phất phơ tà áo [E7] mới Ở [Am] đó có còn không [Dm] anh Tháng giêng mưa [G] bụi, phất mưa [Am] cài óng [G] ả lụa Duy [Am] Xuyên Còn không [C] anh chim chào [Am] mào còn [Dm] tụ về Xóm [G] Duối Ở [Am] đó, ở [Em] đó hàng trăm [G] con chia trái chín thơm [Am] vàng ĐK: [A] Ta đắm đuối ngước nhìn Đàn [D] chim mỗi sớm đến trường [A] làng Mẹ đứng bên [E7] rào người nghiêng nghiêng rê [A] sạch lúa [F#m] Lúa bụi rơi [D] đầy trên lối cỏ đi [A] qua Rơm mới trải giăng [E7] giăng vườn quanh [A] nhà 2. Ở [Am] đó có còn không [Dm] anh Tháng tư gió [G] nồm, gió thổi [Am] mạnh, vắt [Dm] triền làng đang [Am] say Ở [Dm] đó có còn không [G] anh, [C] ngàn dâu [F] xanh đã xa mờ bóng [E7] dáng Ở [Am] đó có còn không [Dm] anh Nước sông chung [G] dòng, nước lớn nước [Am] ròng sông [G] cái tiếp sông [C] con Còn không [Am] anh thuyền ai [G] trôi, giọng ai [Am] hò tuyệt [G] kỹ chuyển âm [Em] buồn thoáng chốc tựa xa [Am] đưa * Còn không [G] anh ở [C] đó còn không anh Quê hương bềnh [Em] bồng trong lòng ta [G] đó anh [Am] ơi

Video hướng dẫn