1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vâng trăng cổ tích - Xuân Mai

Cuộn trang

-------------------------------------------------------------- [F] Một vầng trăng tỏ -------------------------------------------------------------- [C] Treo trên đỉnh trời -------------------------------------------------------------- [G] [Dm7] Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi ? -------------------------------------------------------------- [F] [Dm7] Bà ơi chú cuội ,có nhớ nhà không? -------------------------------------------------------------- [Dm7] [F] [G] [C] Sao như cháu thấy sao như cháu thấy chú đang xuống trần -------------------------------------------------------------- [Em] [F] [Dm7] [G] Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa,cuội ơi em hỏi trăng non hay già ------------------------------------------------------------- [F] [Am] Nghìn năm rồi nhỉ,bên gốc cây đa -------------------------------------------------------------- [F] [G] [C] Cuội ơi em hỏi trăng non hay già. -------------------------------------------------------------- Một đàn chim nhỏ -------------------------------------------------------------- Chơi trăng giưã trời -------------------------------------------------------------- Biết bao giơ nhỉ cuội được xuống chơi? -------------------------------------------------------------- Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không? -------------------------------------------------------------- Sao như cháu thấy,sao như cháu thấy chú đang xuống trần -------------------------------------------------------------- Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa,cuội ơi em hỏi trăng non hay già -------------------------------------------------------------- Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa cuội ơi em hỏi trăng non hay già các đoạn sau y như thế

Video hướng dẫn