1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẽ lại phút giây anh gặp em

Cuộn trang

[Em] [D] [C] [D] [D] Hạnh phúc đôi khi trong c uộc đời ta khôn g biết đến lúc nào. [Em] [D] [C] [D] [Em] Hạnh phúc là khi cơn m ưa bắt đầu đôi ta trú chu ng ngoài h iên. Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ. Anh không nghĩ anh yêu người. Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập. Em nói trái tim em cần anh. ĐK: [Em] [C] [D] [G] [C] [D] [G] Đôi khi hạnh phúc g iản đơn đến như th ế thôi. Tro ng mơ vẫn yêu em thiết tha. [C] [D] [C] [Am] [Bm] Đôi khi tình yêu phải bước qua mộ t quảng đường. Đ ể anh nhậ n ra anh cầ n em. Nhưng khi hạnh Phúc giản đơn đến như thế nào. Anh lại vội vàng để mất em. [C] [D] [C] [D] [Em] Đến bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời. hạnh ph úc của anh c hính là em.

Video hướng dẫn