highlight chords
				             [Em]            [D]     [C]  [D]       [D]   
Hạnh phúc đôi khi trong c uộc đời ta khôn g biết đến lúc nào. 
 [Em]          [D]       [C]     [D]     [Em]  
Hạnh phúc là khi cơn m ưa bắt đầu đôi ta trú chu ng ngoài h iên. 
                               
Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ. Anh không nghĩ anh yêu người. 
                                  
Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập. Em nói trái tim em cần anh. 
 

   
ĐK: 
 [Em]         [C]   [D]     [G]     [C]      [D]     [G]  
Đôi khi hạnh phúc g iản đơn đến như th ế thôi. Tro ng mơ vẫn yêu em thiết tha. 
 [C]                [D]        [C]    [Am]     [Bm]  
Đôi khi tình yêu phải bước qua mộ t quảng đường. Đ ể anh nhậ n ra anh cầ n em. 
                                      
Nhưng khi hạnh Phúc giản đơn đến như thế nào. Anh lại vội vàng để mất em. 
 [C]                 [D]      [C]      [D]   [Em]  
Đến bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời. hạnh ph úc của anh c hính là em. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẽ lại phút giây anh gặp em

				             [Em]            [D]     [C]  [D]       [D]   
Hạnh phúc đôi khi trong c uộc đời ta khôn g biết đến lúc nào. 
 [Em]          [D]       [C]     [D]     [Em]  
Hạnh phúc là khi cơn m ưa bắt đầu đôi ta trú chu ng ngoài h iên. 
                               
Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ. Anh không nghĩ anh yêu người. 
                                  
Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập. Em nói trái tim em cần anh. 
 

   
ĐK: 
 [Em]         [C]   [D]     [G]     [C]      [D]     [G]  
Đôi khi hạnh phúc g iản đơn đến như th ế thôi. Tro ng mơ vẫn yêu em thiết tha. 
 [C]                [D]        [C]    [Am]     [Bm]  
Đôi khi tình yêu phải bước qua mộ t quảng đường. Đ ể anh nhậ n ra anh cầ n em. 
                                      
Nhưng khi hạnh Phúc giản đơn đến như thế nào. Anh lại vội vàng để mất em. 
 [C]                 [D]      [C]      [D]   [Em]  
Đến bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời. hạnh ph úc của anh c hính là em. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com