1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về miền Tây

Cuộn trang

Về Miền [A] tây có ai về miền tây lúa mùa thơm thơm [D] mãi Dừa [F#m] xanh nghiêng chênh chếch cá [Bm] ngược dòng sông [E7] này Về miền [A] tây có ai về miền tây lối mòn trơ vách [D] đá Ðường [F#m] Long Xuyên Châu Ðốc ai [E7] hát lời thơ [A] ngây Nước [D] ngon uống lắm cũng [A] say mái nghèo nhưng mà [E] đẹp Má gầy nhưng mà [A] xinh, em [G] là người vợ chiến [A] binh Tháng [E] năm mà duyên [F#m] thắm mối [E7] tình em lẻ [A] loi Lối [F#m] về mai nghỉ chân [A] đồi [Bm] thướt tha cành [F#m] liễu trăng soi lối [E7] mòn Nhìn trời [F#m] nhìn nước nhìn non Gia đình một [Bm] gánh [E7] giang sơn một [A] lòng Về miền [A] tây có ai về miền tây má gầy thơm lúa [D] chín Dừa [F#m] xanh nghiêng mắt biếc nước [Bm] ngọt về đêm [E7] ngày Về miền [A] tây có ai về miền tây nhớ chiều vương sắc [D] máu Ðoàn [F#m] quân qua đêm vắng sông [E7] nước ngập hương [A] say

Video hướng dẫn