1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ve sầu mùa phượng

Cuộn trang

1. Nhớ [Em] nhiều mỗi lần nhìn mùa hè [Am] sang Ve [Em] sầu cũng buồn vì đời hợp [Am] tan Mến [G] thương từ [Em] độ chúng mình gần [Am] nhau Tuổi học [Em] trò mơ mộng lúc [G] đầu Phượng bên ve ân tình đậm [B7] sâu. 2. Thế [Em] rồi giã biệt thầy cũ trường [Am] xưa Niên [Em] học hết rồi mình buồn làm [Am] sao Tiếng [G] ve u [Em] buồn nức nở vọng [Am] ngân Thấy hoa [Em] phượng rớt rụng trước [G] thềm Lòng rưng [B7] rưng nhớ thương nhiều [Em] thêm. ĐK: Chia [C] tay bạn bè còn ai đâu [G] nữa Bốn [Am] phương biết rồi mỗi đứa một [B7] đường Phượng [Am] ơi! Còn lại dòng lưu bút [B7] buồn Hết rồi phút giây đến [Am] trường Mười năm [B7] qua viết mỏi viết [Em] mòn. 3. Để [Em] giờ, chiếc thuyền rời bỏ dòng [Am] sông Ve [Em] sầu khóc mùa phượng buồn làm [Am] sao Mỗi [G] năm sân [Em] trường chấp nhận biệt [Am] ly Tiếng ve [Em] sầu nhắc chuyện lúc [G] đầu Mùa phượng [B7] mang nhớ nhung về [Em] sau.

Video hướng dẫn