highlight chords
1. Khi [C] em khi em mở cửa bước [Am] vào em bước [G7] vào 
Hồng [C] non trên má, hồng [Am] đào, hồng [F] đào trên [C] môi
Những [C] ngày âu yếm đã [F] phai rồi đã phai [Em] rồi 
[D] Sao mang trở lại một [G7] trời một trời oan [C] khiên
2. Mang [C] anh, mang anh trở lại ưu [Am] phiền, nỗi ưu [G7] phiền 
Ngày [C] em đem tới một [Am] trời một [F] trời oan [C] khiên
Mang [F] anh trở lại ưu [Em] phiền [Am] Nỗi ưu [Dm] phiền 
[Am] Chỗ nhăn hạnh [Dm] phúc chưa [G7] liền vết [C] sâu. 
Hãy [G7] còn vết [C] đau … chưa [G7] liền vết [C] sâu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết sâu

Phạm Duy , Nguyên Sa
1. Khi [C] em khi em mở cửa bước [Am] vào em bước [G7] vào 
Hồng [C] non trên má, hồng [Am] đào, hồng [F] đào trên [C] môi
Những [C] ngày âu yếm đã [F] phai rồi đã phai [Em] rồi 
[D] Sao mang trở lại một [G7] trời một trời oan [C] khiên
2. Mang [C] anh, mang anh trở lại ưu [Am] phiền, nỗi ưu [G7] phiền 
Ngày [C] em đem tới một [Am] trời một [F] trời oan [C] khiên
Mang [F] anh trở lại ưu [Em] phiền [Am] Nỗi ưu [Dm] phiền 
[Am] Chỗ nhăn hạnh [Dm] phúc chưa [G7] liền vết [C] sâu. 
Hãy [G7] còn vết [C] đau … chưa [G7] liền vết [C] sâu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com