highlight chords
				                     
Kẹp capo ngăn 1 
 

 [Am]         [F]              [G]   [E]       
Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, e m sẽ k hông quay lại 
 [Am]        [F]              [G]        [E]     
Cuộc tình hôm qua , ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nh au làm chi 
 [Am]         [F]               [G]     [E]     
Một mình em thôi, ba o nhiêu đêm qua em đã quen rồi , em sẽ khô ng u buồn 
 [Am]        [F]               [G]        [E]     
Một mình em đi, e m không băn khoăn sẽ tới đâu ma i này, em sẽ khô ng còn nhớ 
 

  
ĐK: 
 [F]                [G]  
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ 
   [E7]                  [Am] 
Giờ đ ây em không trông mong chi vào anh nữ a 
   [F]                 
Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai 
    [E7]               [Am] 
Tình y êu đi qua em giữ cho riêng mình 
 [F]                  [G] 
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời 
    [E7]                 [Am] 
Thì na y em quên tên anh, anh đừng than trá ch 
   [F]                [G]  
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết r ằng 
   [E7]              [Am] 
Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất 
 

 [Am]         [F]             [G] 
Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì 
     [E]         
Nhưng em vẫn không quay lại 
 [Am]         [F]               [G] 
Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là 
  [E]           
Kh ông nên vô tâm lần nữa 
 

 

   
ĐK: 
 [F]                 [G]  
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ 
    [E7]                  [Am] 
Giờ đâ y em không trông mong chi vào anh nữa 
   [F]                  [G] 
Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nh òa 
    [E7]              [Am] 
Tình yê u đi qua em giữ cho riêng mình 
 [F]                 [G] 
Khi đôi ta xa nhau không nói một l ời 
    [E7]                 [Am] 
Thì na y em quên tên anh, anh đừng than tr ách 
   [F]                [G] 
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằ ng 
   [E7]              [Am] 
Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất 
 

 [Am]         [F]         [G]  [E]      
Xin đừng níu kéo, x in đừng níu kéo, ta các h xa từ đây 
 [Am]         [F]          [G]   [E]     
Qua rồi anh hỡi, qu a rồi mãi mãi, thôi t iếc th êm làm chi 
 [Am]         [F]         [G] [E]      
Xin đừng níu kéo, xi n đừng níu kéo, ta các h xa từ đây 
 [Am]          [F]         [G]  [E]      
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi t iếc t hêm làm chi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì anh đánh mất

				                     
Kẹp capo ngăn 1 
 

 [Am]         [F]              [G]   [E]       
Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, e m sẽ k hông quay lại 
 [Am]        [F]              [G]        [E]     
Cuộc tình hôm qua , ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nh au làm chi 
 [Am]         [F]               [G]     [E]     
Một mình em thôi, ba o nhiêu đêm qua em đã quen rồi , em sẽ khô ng u buồn 
 [Am]        [F]               [G]        [E]     
Một mình em đi, e m không băn khoăn sẽ tới đâu ma i này, em sẽ khô ng còn nhớ 
 

  
ĐK: 
 [F]                [G]  
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ 
   [E7]                  [Am] 
Giờ đ ây em không trông mong chi vào anh nữ a 
   [F]                 
Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai 
    [E7]               [Am] 
Tình y êu đi qua em giữ cho riêng mình 
 [F]                  [G] 
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời 
    [E7]                 [Am] 
Thì na y em quên tên anh, anh đừng than trá ch 
   [F]                [G]  
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết r ằng 
   [E7]              [Am] 
Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất 
 

 [Am]         [F]             [G] 
Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì 
     [E]         
Nhưng em vẫn không quay lại 
 [Am]         [F]               [G] 
Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là 
  [E]           
Kh ông nên vô tâm lần nữa 
 

 

   
ĐK: 
 [F]                 [G]  
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ 
    [E7]                  [Am] 
Giờ đâ y em không trông mong chi vào anh nữa 
   [F]                  [G] 
Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nh òa 
    [E7]              [Am] 
Tình yê u đi qua em giữ cho riêng mình 
 [F]                 [G] 
Khi đôi ta xa nhau không nói một l ời 
    [E7]                 [Am] 
Thì na y em quên tên anh, anh đừng than tr ách 
   [F]                [G] 
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằ ng 
   [E7]              [Am] 
Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất 
 

 [Am]         [F]         [G]  [E]      
Xin đừng níu kéo, x in đừng níu kéo, ta các h xa từ đây 
 [Am]         [F]          [G]   [E]     
Qua rồi anh hỡi, qu a rồi mãi mãi, thôi t iếc th êm làm chi 
 [Am]         [F]         [G] [E]      
Xin đừng níu kéo, xi n đừng níu kéo, ta các h xa từ đây 
 [Am]          [F]         [G]  [E]      
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi t iếc t hêm làm chi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com