1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì anh đánh mất

Cuộn trang

Kẹp capo ngăn 1 [Am] [F] [G] [E] Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, e m sẽ k hông quay lại [Am] [F] [G] [E] Cuộc tình hôm qua , ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nh au làm chi [Am] [F] [G] [E] Một mình em thôi, ba o nhiêu đêm qua em đã quen rồi , em sẽ khô ng u buồn [Am] [F] [G] [E] Một mình em đi, e m không băn khoăn sẽ tới đâu ma i này, em sẽ khô ng còn nhớ ĐK: [F] [G] Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ [E7] [Am] Giờ đ ây em không trông mong chi vào anh nữ a [F] Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai [E7] [Am] Tình y êu đi qua em giữ cho riêng mình [F] [G] Khi đôi ta xa nhau không nói một lời [E7] [Am] Thì na y em quên tên anh, anh đừng than trá ch [F] [G] Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết r ằng [E7] [Am] Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất [Am] [F] [G] Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì [E] Nhưng em vẫn không quay lại [Am] [F] [G] Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là [E] Kh ông nên vô tâm lần nữa ĐK: [F] [G] Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ [E7] [Am] Giờ đâ y em không trông mong chi vào anh nữa [F] [G] Và a nh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nh òa [E7] [Am] Tình yê u đi qua em giữ cho riêng mình [F] [G] Khi đôi ta xa nhau không nói một l ời [E7] [Am] Thì na y em quên tên anh, anh đừng than tr ách [F] [G] Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằ ng [E7] [Am] Vì a nh vô tâm nên anh đã đánh mất [Am] [F] [G] [E] Xin đừng níu kéo, x in đừng níu kéo, ta các h xa từ đây [Am] [F] [G] [E] Qua rồi anh hỡi, qu a rồi mãi mãi, thôi t iếc th êm làm chi [Am] [F] [G] [E] Xin đừng níu kéo, xi n đừng níu kéo, ta các h xa từ đây [Am] [F] [G] [E] Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi t iếc t hêm làm chi

Video hướng dẫn