highlight chords
				                  [Am]      [C] 
Chỉ mình anh ngồi nơi đây . 
      [Dm]       [Em] 
Chờ nắng ấm xóa tan đêm dài . 
      [Am]     [Em]    [Am] 
Một mình anh , chờ em mãi , không về . 
 

      [Am]      [C] 
Chờ cơn mưa , cùng gió đến . 
     [Dm]       [Em] 
Để anh xóa hết bao lỗi lầm . 
      [Am]   [Em]   [Am] 
Một mình anh , cứ mãi chờ em . 


     [C]        [Em] 
Ngày ra đi người ơi có nhớ . 
       [Am]       [Em] 
Tiếng yêu xưa còn bao bỡ ngỡ . 
     [Am]       [Em] 
Ấm êm nào ? Chiếc hôn nào ? 
      [F]        [G] 
Làm tim anh càng thêm yêu em . 
 

     [C]         [Em] 
Vì anh vô tình nên đánh mất . 
        [Am]        [Em] 
Những yêu thương của em chất ngất . 
      [F]      [G]       [Am] 
Đến bây giờ , chỉ có anh cô đơn mãi chờ . 
 

 

               
Ngày ra đi người ơi nhớ chăng 
           
Trái tim anh vẫn chờ 
              
Ấm êm nào? Chiếc hôn nào? 
               
Làm tim anh càng thêm yêu em. 
 

              
Vì anh vô tình nên đánh mất 
             
Những yêu thương ban đầu 
                    
Đến bây giờ, chỉ có anh cô đơn mãi chờ 
                    
Đến bây giờ, chỉ có anh nơi đây chờ em. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì Anh Vô Tình

				                  [Am]      [C] 
Chỉ mình anh ngồi nơi đây . 
      [Dm]       [Em] 
Chờ nắng ấm xóa tan đêm dài . 
      [Am]     [Em]    [Am] 
Một mình anh , chờ em mãi , không về . 
 

      [Am]      [C] 
Chờ cơn mưa , cùng gió đến . 
     [Dm]       [Em] 
Để anh xóa hết bao lỗi lầm . 
      [Am]   [Em]   [Am] 
Một mình anh , cứ mãi chờ em . 


     [C]        [Em] 
Ngày ra đi người ơi có nhớ . 
       [Am]       [Em] 
Tiếng yêu xưa còn bao bỡ ngỡ . 
     [Am]       [Em] 
Ấm êm nào ? Chiếc hôn nào ? 
      [F]        [G] 
Làm tim anh càng thêm yêu em . 
 

     [C]         [Em] 
Vì anh vô tình nên đánh mất . 
        [Am]        [Em] 
Những yêu thương của em chất ngất . 
      [F]      [G]       [Am] 
Đến bây giờ , chỉ có anh cô đơn mãi chờ . 
 

 

               
Ngày ra đi người ơi nhớ chăng 
           
Trái tim anh vẫn chờ 
              
Ấm êm nào? Chiếc hôn nào? 
               
Làm tim anh càng thêm yêu em. 
 

              
Vì anh vô tình nên đánh mất 
             
Những yêu thương ban đầu 
                    
Đến bây giờ, chỉ có anh cô đơn mãi chờ 
                    
Đến bây giờ, chỉ có anh nơi đây chờ em. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com