1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Việt Nam quê hương tôi

Cuộn trang

1. [C] Bạn ơi hãy [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi [G] Ngắm mặt biển xanh xa [Dm] tít chân [G7] trời [C] Nghe sóng [Am] vỗ dạt [C] dào biển [Em] cả [F] Vút phi [Em] lao gió [G] thổi trên [C] bờ [Am] Buồm vươn [C] cánh vượt [Am] sóng ra ngoài [Dm] khơi [F] Trong nắng [Em] hồng bừng [G7] lên sáng [C] ngời Miền Nam đất [Am] nước quê [Dm] hương chúng [C] tôi [G] Có rừng dừa xanh xa [Dm] tít chân [G] trời [C] Người thiếu [Am] nữ dạt [C] dào tình [Em] trẻ [F] Dáng xinh [Em] tươi sao đang [G] tuổi yêu [C] đời [Am] Lòng trai [C] tráng rộng [Am] lớn như biển [Dm] khơi [Em] Với cánh [G] tay dựng [G7] lên đất [C] trời 2. [C] Mùa Xuân đã [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi [G] Mía ngọt chè xanh bông [Dm] trắng lưng [G7] đồi [C] Đồng xanh [Am] lúa rập [C] rờn biển [Em] cả [F] Tiếng ai [Em] ru con [G] ngủ ru [C] hời [Am] Đồng xanh [C] lúa thẳng [Am] cánh bay cò [Dm] bay [F] Đưa nước [Em] về làng [G7] quê sáng [C] rồi Việt Nam yêu [Am] dấu xanh [Dm] xanh lũy [C] tre [G] Suối đổ về sông qua [Dm] những nương [G] chè [C] Dòng sông [Am] cuốn dồn [C] về biển [Em] cả [F] Lứa thanh [Em] niên vui [G] thỏa cuộc [C] đời [Am] Mùa Xuân [C] tới nguồn [Am] sống dâng sục [Dm] sôi [Em] Đất nước [G] tôi Việt [G7] Nam sáng [C] ngời

Video hướng dẫn