highlight chords
1. [C] Bạn ơi hãy [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi 
[G] Ngắm mặt biển xanh xa [Dm] tít chân [G7] trời 
[C] Nghe sóng [Am] vỗ dạt [C] dào biển [Em] cả 
[F] Vút phi [Em] lao gió [G] thổi trên [C] bờ 
[Am] Buồm vươn [C] cánh vượt [Am] sóng ra ngoài [Dm] khơi 
[F] Trong nắng [Em] hồng bừng [G7] lên sáng [C] ngời 
Miền Nam đất [Am] nước quê [Dm] hương chúng [C] tôi 
[G] Có rừng dừa xanh xa [Dm] tít chân [G] trời 
[C] Người thiếu [Am] nữ dạt [C] dào tình [Em] trẻ 
[F] Dáng xinh [Em] tươi sao đang [G] tuổi yêu [C] đời 
[Am] Lòng trai [C] tráng rộng [Am] lớn như biển [Dm] khơi 
[Em] Với cánh [G] tay dựng [G7] lên đất [C] trời 
2. [C] Mùa Xuân đã [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi 
[G] Mía ngọt chè xanh bông [Dm] trắng lưng [G7] đồi 
[C] Đồng xanh [Am] lúa rập [C] rờn biển [Em] cả 
[F] Tiếng ai [Em] ru con [G] ngủ ru [C] hời 
[Am] Đồng xanh [C] lúa thẳng [Am] cánh bay cò [Dm] bay 
[F] Đưa nước [Em] về làng [G7] quê sáng [C] rồi 
Việt Nam yêu [Am] dấu xanh [Dm] xanh lũy [C] tre 
[G] Suối đổ về sông qua [Dm] những nương [G] chè 
[C] Dòng sông [Am] cuốn dồn [C] về biển [Em] cả 
[F] Lứa thanh [Em] niên vui [G] thỏa cuộc [C] đời 
[Am] Mùa Xuân [C] tới nguồn [Am] sống dâng sục [Dm] sôi 
[Em] Đất nước [G] tôi Việt [G7] Nam sáng [C] ngời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Việt Nam quê hương tôi

Đỗ Nhuận
1. [C] Bạn ơi hãy [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi 
[G] Ngắm mặt biển xanh xa [Dm] tít chân [G7] trời 
[C] Nghe sóng [Am] vỗ dạt [C] dào biển [Em] cả 
[F] Vút phi [Em] lao gió [G] thổi trên [C] bờ 
[Am] Buồm vươn [C] cánh vượt [Am] sóng ra ngoài [Dm] khơi 
[F] Trong nắng [Em] hồng bừng [G7] lên sáng [C] ngời 
Miền Nam đất [Am] nước quê [Dm] hương chúng [C] tôi 
[G] Có rừng dừa xanh xa [Dm] tít chân [G] trời 
[C] Người thiếu [Am] nữ dạt [C] dào tình [Em] trẻ 
[F] Dáng xinh [Em] tươi sao đang [G] tuổi yêu [C] đời 
[Am] Lòng trai [C] tráng rộng [Am] lớn như biển [Dm] khơi 
[Em] Với cánh [G] tay dựng [G7] lên đất [C] trời 
2. [C] Mùa Xuân đã [Gm] đến quê hương chúng [C] tôi 
[G] Mía ngọt chè xanh bông [Dm] trắng lưng [G7] đồi 
[C] Đồng xanh [Am] lúa rập [C] rờn biển [Em] cả 
[F] Tiếng ai [Em] ru con [G] ngủ ru [C] hời 
[Am] Đồng xanh [C] lúa thẳng [Am] cánh bay cò [Dm] bay 
[F] Đưa nước [Em] về làng [G7] quê sáng [C] rồi 
Việt Nam yêu [Am] dấu xanh [Dm] xanh lũy [C] tre 
[G] Suối đổ về sông qua [Dm] những nương [G] chè 
[C] Dòng sông [Am] cuốn dồn [C] về biển [Em] cả 
[F] Lứa thanh [Em] niên vui [G] thỏa cuộc [C] đời 
[Am] Mùa Xuân [C] tới nguồn [Am] sống dâng sục [Dm] sôi 
[Em] Đất nước [G] tôi Việt [G7] Nam sáng [C] ngời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com