highlight chords
1. [Em] Buồn ơi sao còn đến, [Am] lòng đã quá sầu [Em] đau
Ai đã đem chuyện [Am] xưa, lời hứa ban [C] đầu chôn kín vào [B7] tim
2. [Em] Ngày xưa nay còn đâu, [Am] tình xưa biết tìm [Em] đâu
Thôi đón đưa mà [Am] chi tình đã không [B7] thành còn ước mơ [Em][Am][Em]
DK: [Em] Ôi mấy năm rồi đá [B7] mòn mà sâu chưa [Em] nguôi
[E7] Tiếc nhớ từ [Am] đây người [B7] ơi vĩnh biệt là ngàn [Em] đời
[Em] Xe hoa đưa [C] người đến nơi [G] mộ chôn bao nhiêu ân hương tình [Em] cũ
Hương xưa người [B7] mang về dâng cho tình [Em] mới
Ái ân chưa [B7] tròn nhưng đã sầu chia [Em] phôi [Am][Em]
3. [Em] Chiều nay ôn chuyện cũ [Am] mà thương tiếc ngày [Em] qua
Thôi kiếp sau gặp [Am] nhau giờ đã muộn [B7] màng chỉ biết lỡ [Em] làng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vĩnh biệt

Lam Phương
1. [Em] Buồn ơi sao còn đến, [Am] lòng đã quá sầu [Em] đau
Ai đã đem chuyện [Am] xưa, lời hứa ban [C] đầu chôn kín vào [B7] tim
2. [Em] Ngày xưa nay còn đâu, [Am] tình xưa biết tìm [Em] đâu
Thôi đón đưa mà [Am] chi tình đã không [B7] thành còn ước mơ [Em][Am][Em]
DK: [Em] Ôi mấy năm rồi đá [B7] mòn mà sâu chưa [Em] nguôi
[E7] Tiếc nhớ từ [Am] đây người [B7] ơi vĩnh biệt là ngàn [Em] đời
[Em] Xe hoa đưa [C] người đến nơi [G] mộ chôn bao nhiêu ân hương tình [Em] cũ
Hương xưa người [B7] mang về dâng cho tình [Em] mới
Ái ân chưa [B7] tròn nhưng đã sầu chia [Em] phôi [Am][Em]
3. [Em] Chiều nay ôn chuyện cũ [Am] mà thương tiếc ngày [Em] qua
Thôi kiếp sau gặp [Am] nhau giờ đã muộn [B7] màng chỉ biết lỡ [Em] làng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com