highlight chords
				             

    [C]     [G/B] 
Là bạn hay là bè 
 [Em7]          [Am]  
Mình cùng nhau lè nhè 
     [C]        [G]     [Dm]   [G]   [C]   
Cho nhau câu vè câu đối , bạn ơi tôi đã say rồi 
 

                   
Kẻ thù ta là đời, Bạn của ta là trời 
             
Đêm nay buông trời ôm đất 
            
Vợ ơi anh vẫn chưa về... 
                   
Vợ gọi ta là bồng, đời gọi ta là bồn 
                            
Đêm nay không cần đan áo, yêu quạt mo yêu những trưa hè 
 

                   
Dặm đường xa... rồi bỏ quên một điều 
                              
Công ơn sinh thành nuôi nấng, men rượu cay quên bát cơm đầy 
                      
Một ngày như mọi ngày, đời gọi ta cuộc vui 
                            
Mai sau khi đời thức giấc, những gì thân yêu bỏ đi rồi 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                          
Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta đã say rồi 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                           
Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta muốn quay về 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                           
Đêm nay soi mình trong chén, vợ ơi anh đã sai rồi... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ ơi anh sai rồi

				             

    [C]     [G/B] 
Là bạn hay là bè 
 [Em7]          [Am]  
Mình cùng nhau lè nhè 
     [C]        [G]     [Dm]   [G]   [C]   
Cho nhau câu vè câu đối , bạn ơi tôi đã say rồi 
 

                   
Kẻ thù ta là đời, Bạn của ta là trời 
             
Đêm nay buông trời ôm đất 
            
Vợ ơi anh vẫn chưa về... 
                   
Vợ gọi ta là bồng, đời gọi ta là bồn 
                            
Đêm nay không cần đan áo, yêu quạt mo yêu những trưa hè 
 

                   
Dặm đường xa... rồi bỏ quên một điều 
                              
Công ơn sinh thành nuôi nấng, men rượu cay quên bát cơm đầy 
                      
Một ngày như mọi ngày, đời gọi ta cuộc vui 
                            
Mai sau khi đời thức giấc, những gì thân yêu bỏ đi rồi 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                          
Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta đã say rồi 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                           
Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta muốn quay về 
 

                      
Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi 
                           
Đêm nay soi mình trong chén, vợ ơi anh đã sai rồi... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com