1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Với cả lòng thành con dâng Chúa (Karaoke)

Lm. Nguyên Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net