1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Với cả lòng thành con dâng Chúa

Lm. Nguyên Hòa

Nguồn: thanhcavietnam.net