1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Với con vào đời

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net