highlight chords
				             

  [C]                  [F]         [G]     [C] 
Vào ngay lúc này phải chăng em đang nhớ phút giây ta trông thấy nhau . 
 

  [F]         [G]        [Em]    [Am]   [F]        [G] 
len lén ánh mắt trao nhau như đang noí một điều , dường như ta trót yêu . 
 

  [C]                  [F]    [G]  [F]  [C]  [Am] 
Vào ngay lúc này ngàn vì sao đang sáng trên cao , có khi nào ? 
 

 [F]               [F]  [G]   [C]  [G]
em cũng đang như anh, mơ về phút giây ta kề bên . 
 

 

  [C]               [F]   [G]         [C] 
Có sai không khi anh vội vàng noí yêu em ngay giây phút này ? 
 

 [C]             [Am]  [F]        [G] [C] 
Có sai không khi anh vội vàng muốn hôn lên đôi môi em . 
 

 [C]               [Am]      [Em]        [F] 
Có sai không khi bao chuyện buồn mối duyên xưa chưa phai nhạt quá . 
 

          [C]       [F]                [G]  
mà anh đã vội noí yêu em thật thà , làm sao em tin anh yêu em thiết tha. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vội vàng (C)

				             

  [C]                  [F]         [G]     [C] 
Vào ngay lúc này phải chăng em đang nhớ phút giây ta trông thấy nhau . 
 

  [F]         [G]        [Em]    [Am]   [F]        [G] 
len lén ánh mắt trao nhau như đang noí một điều , dường như ta trót yêu . 
 

  [C]                  [F]    [G]  [F]  [C]  [Am] 
Vào ngay lúc này ngàn vì sao đang sáng trên cao , có khi nào ? 
 

 [F]               [F]  [G]   [C]  [G]
em cũng đang như anh, mơ về phút giây ta kề bên . 
 

 

  [C]               [F]   [G]         [C] 
Có sai không khi anh vội vàng noí yêu em ngay giây phút này ? 
 

 [C]             [Am]  [F]        [G] [C] 
Có sai không khi anh vội vàng muốn hôn lên đôi môi em . 
 

 [C]               [Am]      [Em]        [F] 
Có sai không khi bao chuyện buồn mối duyên xưa chưa phai nhạt quá . 
 

          [C]       [F]                [G]  
mà anh đã vội noí yêu em thật thà , làm sao em tin anh yêu em thiết tha. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com