1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vọng phu trên cát

Cuộn trang

[Em] Chiều như mọi [C] chiều chị ngồi ôm [G] con chờ chồng trên [Em] bãi cát Cơn bão đi [A] qua để lại sau [Em] lưng trời hoang đổ [B7] nát Thuyền [G] anh không về [Bm] nữa [C] tàu anh không về [G] nữa Sương [A] khuya chít mái [Bm] đầu xanh con [A] thơ có biết gì [Em] đâu Tiếng đau làng [C] chài lẩy bẩy đêm [D] thâu Mắt sao đầy [Em] trời chẳng nhìn cơn [F#m] đau quê tôi [Bm] Chị ngồi ôm [D] con đôi mắt lặng [A] câm Nơi anh thường [F#m] về hò hẹn những [Bm] đêm Một lần trinh [A] nguyên dưới ánh trăng [Em] sao thề nguyện [Bm] bên nhau Biển [G] đêm nay đỏ [F#m] úa trời âm u bật [G] khóc Tiếnh kinh [F#m] cầu hồn thảng thốt bay [Bm] qua Tiếng ai vọng [F#m] về từ cõi [Bm] âm u chia ly Chị ngồi ôm [Bm] con hóa đá vọng phu trên đồi [D] lá khô Chị ngồi ôm [F#m] con hóa đá vọng phu trên [Bm] cát

Video hướng dẫn