highlight chords
[Em] Chiều như mọi [C] chiều chị ngồi ôm [G] con chờ chồng trên [Em] bãi cát
Cơn bão đi [A] qua để lại sau [Em] lưng trời hoang đổ [B7] nát
Thuyền [G] anh không về [Bm] nữa [C] tàu anh không về [G] nữa
Sương [A] khuya chít mái [Bm] đầu xanh con [A] thơ có biết gì [Em] đâu
Tiếng đau làng [C] chài lẩy bẩy đêm [D] thâu
Mắt sao đầy [Em] trời chẳng nhìn cơn [F#m] đau quê tôi
[Bm] Chị ngồi ôm [D] con đôi mắt lặng [A] câm 
Nơi anh thường [F#m] về hò hẹn những [Bm] đêm
Một lần trinh [A] nguyên dưới ánh trăng [Em] sao thề nguyện [Bm] bên nhau
Biển [G] đêm nay đỏ [F#m] úa trời âm u bật [G] khóc
Tiếnh kinh [F#m] cầu hồn thảng thốt bay [Bm] qua
Tiếng ai vọng [F#m] về từ cõi [Bm] âm u chia ly
Chị ngồi ôm [Bm] con hóa đá vọng phu trên đồi [D] lá khô
Chị ngồi ôm [F#m] con hóa đá vọng phu trên [Bm] cát
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vọng phu trên cát

Nguyễn Ngọc Tiến
[Em] Chiều như mọi [C] chiều chị ngồi ôm [G] con chờ chồng trên [Em] bãi cát
Cơn bão đi [A] qua để lại sau [Em] lưng trời hoang đổ [B7] nát
Thuyền [G] anh không về [Bm] nữa [C] tàu anh không về [G] nữa
Sương [A] khuya chít mái [Bm] đầu xanh con [A] thơ có biết gì [Em] đâu
Tiếng đau làng [C] chài lẩy bẩy đêm [D] thâu
Mắt sao đầy [Em] trời chẳng nhìn cơn [F#m] đau quê tôi
[Bm] Chị ngồi ôm [D] con đôi mắt lặng [A] câm 
Nơi anh thường [F#m] về hò hẹn những [Bm] đêm
Một lần trinh [A] nguyên dưới ánh trăng [Em] sao thề nguyện [Bm] bên nhau
Biển [G] đêm nay đỏ [F#m] úa trời âm u bật [G] khóc
Tiếnh kinh [F#m] cầu hồn thảng thốt bay [Bm] qua
Tiếng ai vọng [F#m] về từ cõi [Bm] âm u chia ly
Chị ngồi ôm [Bm] con hóa đá vọng phu trên đồi [D] lá khô
Chị ngồi ôm [F#m] con hóa đá vọng phu trên [Bm] cát

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com