1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vòng sầu

Cuộn trang

Chiều hoàng [Am] hôn con sáo về [F] đâu, về [D] đâu nhặt vết thương [Am] lòng Buồn [D] ơi, ngày đó quen [Am] chi, bây giờ dìm theo bóng [C] mưa [Am] Héo hắt cơn [D] mê, đèn chong đếm thương duyên [Am] phận Đảo điên đoạn đời, mang nỗi [E7] lòng mộng ước phù [Am] du Gió [D] đưa mộng than lỡ [Am] lầm, niềm cay đắng ăn [C] năn [G] Rong ruổi cơn mê [Em] đời, khát vọng ngõ về đáy [G] sâu [Am] Rồi mai lòng dại khờ, [F] gánh nỗi [D] đau thân [Am] tàn Cõi trăm năm bẻ bàng, thôi hết [E7] rồi xa biệt tình [Am] tang.

Video hướng dẫn