1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Võng

Cuộn trang

[Dm] Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa Tôi nằm võng, võng đưa võng [Dm] đưa [Gm] Ha, trần gian lạc thú Ha, tiên cảnh phiêu [Dm] du Cõi [Bb] tử, cõi sinh Cõi tình, cõi [C] hận Núi [Dm] đợi, vực chờ Niềm vui, nỗi [D] khổ [Dm] Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa Tôi nằm võng, võng đưa võng [Dm] đưa [Gm] Tôi nằm đó , mằm im mọi [Dm] chỗ

Video hướng dẫn