1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vui tươi vượt khó

Lm. Quang Uy
Nguồn: thanhcavietnam.net