We are LINH K & FRIENDS

≣≣
Intro: 
[C] [Am] [F] [G] 
 
*Verse 1: 
Ngoài nơi [C]kia còn bao điều sóng gió 
Đời cho [Am]ta vượt qua mọi gian khó 
Chờ đợi [F]chi kệ đi buồn lo nào có mấy [G]khi. 
Từng lời [C]ca hòa vang cùng gió 
Là yêu [Am]thương từ trong lòng ta đó 
Là những [F]cố gắng khi chúng ta bên nhau hát ca [G]ca. 
 
*Hook: 
[C]Này người bạn của tôi 
[Am]Đừng sợ màn đêm tối 
[F]Cuộc đời ngàn muôn lối, cứ nghe th [G]eo con tim thế thôi 
[C]Này người bạn của tôi 
[Am]Đừng vội vàng bối rối 
[F]Nào mình cùng đi tới chân trời mớ [G]
 
* Chorus: 
[C]Hát lên đi để yêu đời 
[Am]Hát lên đi mình vui cười 
[F]Hát lên cho cuộc sống bao ước [G]mong thanh xuân đẹp tươi 
[C]Hát câu ca để yêu đời 
[Am]Hát xóa hết những rối bời 
[F]Hát bên nhau ngày sau, bạn và t [G]ôi 
 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Chúng ta đi muôn n [G]ơi 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Những giấc mơ tuyệt v [G]ời. 
 
*Verse 2: 
All the [C]difficulties out there 
We a [Am]-wait to face it out here 
So be [F]ready for whatever comes a [G]-long. 
Sing a [C]song and turn the light up 
And the [Am]love we're feeling in us 
We have [F]burned all negativities toge [G]ther. 
 
*Hook: 
[C]Hey what's up my friend 
[Am]Don't you be afraid 
[F]There are many ways that your h [G]eart will take the lead 
[C]Hey my darling friend 
[Am]You could take my hand 
[F]We go across the land 'til the e [G]nd 
 
* Chorus: 
[C]Sing it feel the air fresh 
[Am]Sing it hear we're all laugh 
[F]Sing it for the joy people [G]make it singing voice 
[C]Singing it feel the heart beat 
[Am]Sadness would be forget 
[F]Sing it for the love that we g [G]et 
 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Together we go thr [G]ough 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Make our dreams come tr [G]ue. 
 
* Rap 
[C]Bao năm qua, ta cùng nhau vươn xa 
[Am]LINH K & FRIENDS we're going fast 
[F]in the music zone and we are not alone 
[G]Tối thiểu chi phí cho khách hàng và còn tối ưu hài lòng 
[C]The acoustic band LINH K & FRIENDS 
[Am]WIN WIN WIN vui cùng nhau ca hát 
[F]Một người vì mọi người mọi người vì một người 
[G]Let's sing it 
 
* Chorus: 
[C]Sing it feel the air fresh 
[Am]Sing it hear we're all laugh 
[F]Sing it for the joy people [G]make it singing voice 
[C]Singing it feel the heart beat 
[Am]Sadness would be forget 
[F]Sing it for the love that we g [G]et 
 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Together we go thr [G]ough 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Make our dreams come tr [G]ue. 
 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Chúng ta đi muôn n [G]ơi 
Oh woah oh [C]oh, 
Oh woah oh [Am]oh, 
[F]Những giấc mơ tuyệt v [G]ời. 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)