highlight chords
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
When the going gets tough
The tough get going
One love, one life, one world
One fight, whole world, one night, one place
Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel
Verse
[C]It's your world, my world, our world [Am]today
And we invite the whole world, whole world to [D]play
It's your world, my world, our world [B]today
And we invite the whole world, whole world to [Am]play
Es mi mundo, tu mundo, [G]el mundo de [C]nosotros
Invitamos a todo el mundo [D]a jugar con nosotros
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
Jenny
One night watch the world unite
Two sides, one fight and a million eyes
Full heart's gonna work so hard
Shoot all the stars
Fists raised up towards the sky
Tonight watch the world unite, world unite, world unite
For the fight, fight, fight, one night
Watch the world unite
Two sides, one fight and a million eyes
Verse
[C]Hey, hey, hey, forza [Am]forza come and sing with [D]me
Hey, hey, hey, ole [B]ola come shout it out with [Am]me
Hey, hey, hey, come on [G]now
Hey, hey, hey, come on [C]now
Hey, hey, hey, hey, [D]hey
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
Claudia Leitte, obrigado
Verse
[G]É meu, [F]é seu
[E]Hoje é [D]tudo nosso
[Am]Quando chega o mundo inteiro pra jogar é pra [G]mostrar que eu [B]posso
[Am]Torcer, chorar, [G]sorrir, gritar
[Am]Não importar o resultado, [D]vamos extravasar
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

We Are One (World Cup 2014)

N/A
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
When the going gets tough
The tough get going
One love, one life, one world
One fight, whole world, one night, one place
Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel
Verse
[C]It's your world, my world, our world [Am]today
And we invite the whole world, whole world to [D]play
It's your world, my world, our world [B]today
And we invite the whole world, whole world to [Am]play
Es mi mundo, tu mundo, [G]el mundo de [C]nosotros
Invitamos a todo el mundo [D]a jugar con nosotros
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
Jenny
One night watch the world unite
Two sides, one fight and a million eyes
Full heart's gonna work so hard
Shoot all the stars
Fists raised up towards the sky
Tonight watch the world unite, world unite, world unite
For the fight, fight, fight, one night
Watch the world unite
Two sides, one fight and a million eyes
Verse
[C]Hey, hey, hey, forza [Am]forza come and sing with [D]me
Hey, hey, hey, ole [B]ola come shout it out with [Am]me
Hey, hey, hey, come on [G]now
Hey, hey, hey, come on [C]now
Hey, hey, hey, hey, [D]hey
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola
Claudia Leitte, obrigado
Verse
[G]É meu, [F]é seu
[E]Hoje é [D]tudo nosso
[Am]Quando chega o mundo inteiro pra jogar é pra [G]mostrar que eu [B]posso
[Am]Torcer, chorar, [G]sorrir, gritar
[Am]Não importar o resultado, [D]vamos extravasar
Verse
[C]Put your flags up in the [Am]sky
And wave them side to [D][B]side
Show the world where you're [Am][G]from
Show the world we are [C][D]one
Chorus
Ole [C]ole ole [Am]ola
Ole [D]ole ole [B]ola
Ole [Am]ole ole [G]ola
Ole [C]ole ole [D]ola

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com