highlight chords
				             [G#m]                     [E] 
I"ve been there before just to feel the pain 
            [G#m] [G#m]           
and Fear inside of You ... Don"t you know how hard 
      [E]           [G#m] 
that I"ve tried to hide , to run 
               [E] 
We still can not find the way 
              [G#m] 
and don"t want to let it go 
                   [E] 
Let me feel your touch then I"m alive 
 

 [B]  [F#]       [E]
Long long way to run 
  [B]  [F#]         [E] 
Oh baby let me cry with you 
 

 [G#m]                      [B] 
When the world getting darker and being so Cold 
  [F#]            [G#m] 
You know you"re not alone... 
              [E]       [B] 
When the Time rolling down with Tears... 
  [F#]          [G#m] 
To wash away the Lies... 
              [E]      [B] 
When the moon meets the Sun in my Sky.. 
  [F#]            [G#m] 
i know you"re still the one 
     [E]        [B] 
And I"m Falling with you 
  [F#]             [E] 
You know that we are Tears ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

We"re Tears

				             [G#m]                     [E] 
I"ve been there before just to feel the pain 
            [G#m] [G#m]           
and Fear inside of You ... Don"t you know how hard 
      [E]           [G#m] 
that I"ve tried to hide , to run 
               [E] 
We still can not find the way 
              [G#m] 
and don"t want to let it go 
                   [E] 
Let me feel your touch then I"m alive 
 

 [B]  [F#]       [E]
Long long way to run 
  [B]  [F#]         [E] 
Oh baby let me cry with you 
 

 [G#m]                      [B] 
When the world getting darker and being so Cold 
  [F#]            [G#m] 
You know you"re not alone... 
              [E]       [B] 
When the Time rolling down with Tears... 
  [F#]          [G#m] 
To wash away the Lies... 
              [E]      [B] 
When the moon meets the Sun in my Sky.. 
  [F#]            [G#m] 
i know you"re still the one 
     [E]        [B] 
And I"m Falling with you 
  [F#]             [E] 
You know that we are Tears ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com