highlight chords
				                            
Intro: [F#m] [A] [E] [Bm] (4x) [F#m] 
 

      

     [F#m]  
In this fa rewell 
      

      [A]  
There"s no b lood 
    

     [E]  [Bm]
There"s n o ali bi 
        

        [F#m]   
Cause I"ve draw n regret 
    

      [A]  
From the tr uth 
 

     [E]   [Bm] 
Of a thou sand li es 
 

Pre-chorus 

    

      [D]   
So let mercy come 
    

    [Em]   
And was h away 
 

     [F#m] 
What I’ve done 
 

Chorus 

   

    [A]   [E] 
I"ll fac e myse lf 
        

       [Bm]     [F#m] 
To cross out what I’ve be come 
 

 [A]     
Er ase myself 
       

      [Bm]      [F#m] 
And let go o f what I’ve do ne 
 

  

     [A] 
Put to re st 
      

     [E]    [Bm] 
What you t hought of me 
       

        [F#m]    
While I clean t his slate 
      

    [A]     [E]    [Bm] 
With the hands of u ncertain ty 
 

          
Back to: Pre-chorus 
 

 

 

   [A]   [E]  
I"ll f ace mys elf 
      

       [Bm]      [F#m] 
To cross out w hat I’ve beco me 
 

 [A]    [E] 
E rase myse lf 
       

      [Bm] [C#m] [D]  [E]  [F#m] 
And let go o f w hat i’ve don e 
 

                    
Interlude: [A] [E] [Bm] [F#m] [A] [E] [Bm] C#m 
 

   [D] [E]    [F#m] 
For wh at I’ve don e 
   

    [A]    [E] 
I"ll st art agai n 
     

     [Bm]     [F#m] 
And whatev er pain may come 
 

 [A]     [E]  
To day this e nds 
     

       [Bm]      [F#m] 
I’m forgiving what I’ve do ne 
 

Chorus 

 

    [A] [E]  [F#m]  [Bm] 
W ha t I’ ve don e 
 

               
Forgiving what I’ve done 
 

Coda; piano riff 

     
[A] [E] F#m 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

What I Ve Done - Linkin Park

				                            
Intro: [F#m] [A] [E] [Bm] (4x) [F#m] 
 

      

     [F#m]  
In this fa rewell 
      

      [A]  
There"s no b lood 
    

     [E]  [Bm]
There"s n o ali bi 
        

        [F#m]   
Cause I"ve draw n regret 
    

      [A]  
From the tr uth 
 

     [E]   [Bm] 
Of a thou sand li es 
 

Pre-chorus 

    

      [D]   
So let mercy come 
    

    [Em]   
And was h away 
 

     [F#m] 
What I’ve done 
 

Chorus 

   

    [A]   [E] 
I"ll fac e myse lf 
        

       [Bm]     [F#m] 
To cross out what I’ve be come 
 

 [A]     
Er ase myself 
       

      [Bm]      [F#m] 
And let go o f what I’ve do ne 
 

  

     [A] 
Put to re st 
      

     [E]    [Bm] 
What you t hought of me 
       

        [F#m]    
While I clean t his slate 
      

    [A]     [E]    [Bm] 
With the hands of u ncertain ty 
 

          
Back to: Pre-chorus 
 

 

 

   [A]   [E]  
I"ll f ace mys elf 
      

       [Bm]      [F#m] 
To cross out w hat I’ve beco me 
 

 [A]    [E] 
E rase myse lf 
       

      [Bm] [C#m] [D]  [E]  [F#m] 
And let go o f w hat i’ve don e 
 

                    
Interlude: [A] [E] [Bm] [F#m] [A] [E] [Bm] C#m 
 

   [D] [E]    [F#m] 
For wh at I’ve don e 
   

    [A]    [E] 
I"ll st art agai n 
     

     [Bm]     [F#m] 
And whatev er pain may come 
 

 [A]     [E]  
To day this e nds 
     

       [Bm]      [F#m] 
I’m forgiving what I’ve do ne 
 

Chorus 

 

    [A] [E]  [F#m]  [Bm] 
W ha t I’ ve don e 
 

               
Forgiving what I’ve done 
 

Coda; piano riff 

     
[A] [E] F#m 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com