highlight chords
INTRO: [G] [C] [Am] [D]
[G]It's hard to believe [C]
That I couldn't [Am]see
You were [D]always there beside me
[G]Thought I was alone [C]
With no one to [Am]hold
But you were [D]always right beside me
[Am7]This feelings [D]like no other
[Am7]I want you to [D]know
[Em]I've never had [G]someone that knows me like you [C]do
the way you [D]do
[Em]I've never had [G]someone as good for me as [C]you
no one like [D]you
[C]so lonely [Am]before i finally [D]found
[D]what i've been looking for
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

What I've Been Looking For

N/A
INTRO: [G] [C] [Am] [D]
[G]It's hard to believe [C]
That I couldn't [Am]see
You were [D]always there beside me
[G]Thought I was alone [C]
With no one to [Am]hold
But you were [D]always right beside me
[Am7]This feelings [D]like no other
[Am7]I want you to [D]know
[Em]I've never had [G]someone that knows me like you [C]do
the way you [D]do
[Em]I've never had [G]someone as good for me as [C]you
no one like [D]you
[C]so lonely [Am]before i finally [D]found
[D]what i've been looking for

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com